YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

  • A. 0,72
  • B. 1,35
  • C. 0,81
  • D. 1,08

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn nguyên tố Sắt :  \({n_{F{e_3}{O_4}}} = \frac{{{n_{Fe}}}}{3} = \frac{{{n_{{H_2}}}}}{3} = \frac{{1,008}}{{3.22,4}} = 0,015(mol)\)

  Bảo toàn nguyên tố O : \({n_{{H_2}O}} = 4{n_{F{e_3}{O_4}}} = 4.0,015 = 0,06(mol)\)

  \({m_{{H_2}O}} = 18.0,06 = 1,08(gam)\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA