YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất Fe, Cu, KI, Ag, AgNO3, KBr, H2S, NaOH. Số chất trong dãy khử được FeCl3 trong dung dịch là?

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất thỏa mãn là Fe, Cu, KI, H2S.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2241

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA