YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

  • A. Cu, Mg, Al.
  • B. Cu, Al2O3, Mg
  • C. Cu, Al2O3, MgO.
  • D. Cu, Al, MgO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do các oxit kim loại đứng trước Al và Al trong dãy điện hóa không bị khử bởi CO.
  ⇒ Chỉ có CuO bị khử ⇒ Sản phẩm sau phản ứng gồm: Cu; MgO; Al2O3.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON