YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

  • A. Cu, Mg, Al.
  • B. Cu, Al2O3, Mg
  • C. Cu, Al2O3, MgO.
  • D. Cu, Al, MgO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do các oxit kim loại đứng trước Al và Al trong dãy điện hóa không bị khử bởi CO.
  ⇒ Chỉ có CuO bị khử ⇒ Sản phẩm sau phản ứng gồm: Cu; MgO; Al2O3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON