YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3; 0,2 mol CuCl2; 0,1 mol HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Khi ở catot bắt đầu sủi bọt thì ngừng điện phân. Tại thời điểm này khối lượng catot đã tăng lên:

  • A. 12,8
  • B. 18,4
  • C. 12,0
  • D. 5,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thứ tự điện phân ở catot như sau:
  + Fe3+ + 1e → Fe2+
  + Cu2+ + 2e → Cu
  + 2H+ + 2e → H2
  + Fe2+ + 2e → Fe
  Như vậy khi catot bắt đầu sủi bọt khí nghĩa là H+ bắt đầu bị điện phân.
  ⇒ Chỉ có Cu được tạo ra.
  ⇒ mtăng = mCu = 64 × 0,2 = 12,8 g.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 925

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF