YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3; 0,2 mol CuCl2; 0,1 mol HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Khi ở catot bắt đầu sủi bọt thì ngừng điện phân. Tại thời điểm này khối lượng catot đã tăng lên:

  • A. 12,8
  • B. 18,4
  • C. 12,0
  • D. 5,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thứ tự điện phân ở catot như sau:
  + Fe3+ + 1e → Fe2+
  + Cu2+ + 2e → Cu
  + 2H+ + 2e → H2
  + Fe2+ + 2e → Fe
  Như vậy khi catot bắt đầu sủi bọt khí nghĩa là H+ bắt đầu bị điện phân.
  ⇒ Chỉ có Cu được tạo ra.
  ⇒ mtăng = mCu = 64 × 0,2 = 12,8 g.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 925

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON