YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ăn mòn điện hóa

  điều kiện: 2 kim loại, kim loại - phi kim (gang, thép)

  Ni + Cu2+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Cu\(\downarrow\)

  Ni + Fe3+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Fe2+

  Ni + Ag+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Ag\(\downarrow\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON