YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ăn mòn điện hóa

  điều kiện: 2 kim loại, kim loại - phi kim (gang, thép)

  Ni + Cu2+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Cu\(\downarrow\)

  Ni + Fe3+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Fe2+

  Ni + Ag+ \(\rightarrow\) Ni2+ + Ag\(\downarrow\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF