AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

  • A. Mg
  • B. Na
  • C. Al
  • D. Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các kim loại Na, Mg, Al đều được được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  - Kim loại Cu được điều chế bằng cả 3 phương pháp:

  · Phương pháp thủy luyện: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

  ·  Phương pháp nhiệt luyện:  CO + CuO \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) Cu + CO2

  ·  Phương pháp điện phân:  2CuSO4 + 2H2O \(\overset{dpdd}{\rightarrow}\) 2Cu + 2H2SO4 + O2

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>