YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSOvà KCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp. Khi ở cả hai điện cực đều có bọt khí thì dừng lại. Kết quả ở anot có 448ml khí thoát ra (đktc), khối lượng dung dịch sau điện phân giảm m gam và dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Giá trị của m là:

  • A. 2,95
  • B. 2,89
  • C. 2,14
  • D. 1,62

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan MgO ⇒ Còn H+

  Catot: \(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\) 

  Anot: \(2C{l^ - } \to C{l_2} + 2e\) 

  \(2{H_2}O \to 4{H^ + } + {O_2} + 4e\) 

  \(MgO + 2{H^ + } \to M{g^{2 + }} + {H_2}O\) 

  \(\Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,04mol \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 0,01mol\) 

  Có: \({n_{Kh\'i }} - {n_{C{l_2}}} + {n_{{O_2}}} \Rightarrow {n_{C{l_2}}} = 0,01mol\) 

  Bảo toàn e: \(2{n_{Cu}} = {n_{{H^ + }}} + 2{n_{C{l_2}}} \Rightarrow {n_{Cu}} = 0,03mol\) 

  \(\Rightarrow m = {m_{Cu}} + {m_{{O_2}}} + {m_{C{l_2}}} = 2,95g\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON