YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSOvà KCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp. Khi ở cả hai điện cực đều có bọt khí thì dừng lại. Kết quả ở anot có 448ml khí thoát ra (đktc), khối lượng dung dịch sau điện phân giảm m gam và dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Giá trị của m là:

  • A. 2,95
  • B. 2,89
  • C. 2,14
  • D. 1,62

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan MgO ⇒ Còn H+

  Catot: \(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\) 

  Anot: \(2C{l^ - } \to C{l_2} + 2e\) 

  \(2{H_2}O \to 4{H^ + } + {O_2} + 4e\) 

  \(MgO + 2{H^ + } \to M{g^{2 + }} + {H_2}O\) 

  \(\Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,04mol \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 0,01mol\) 

  Có: \({n_{Kh\'i }} - {n_{C{l_2}}} + {n_{{O_2}}} \Rightarrow {n_{C{l_2}}} = 0,01mol\) 

  Bảo toàn e: \(2{n_{Cu}} = {n_{{H^ + }}} + 2{n_{C{l_2}}} \Rightarrow {n_{Cu}} = 0,03mol\) 

  \(\Rightarrow m = {m_{Cu}} + {m_{{O_2}}} + {m_{C{l_2}}} = 2,95g\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF