YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

  • A. nhiệt phân CaCl2.
  • B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
  • C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
  • D. điện phân dung dịch CaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(CaCl_{2} \xrightarrow[]{ \ dpnc \ }Ca + Cl_{2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON