YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

  • A. nhiệt phân CaCl2.
  • B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
  • C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
  • D. điện phân dung dịch CaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(CaCl_{2} \xrightarrow[]{ \ dpnc \ }Ca + Cl_{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF