YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

  • A. nhiệt phân CaCl2.
  • B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
  • C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
  • D. điện phân dung dịch CaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(CaCl_{2} \xrightarrow[]{ \ dpnc \ }Ca + Cl_{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA