AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ)

  Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và A'C' bằng:

  • A. \(a\)
  • B. \(\sqrt 2 a.\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}a.\)
  • D. \(\sqrt 3 a.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  \left( {ABCD} \right)//\left( {A'B'C'D'} \right)\\
  BD \subset \left( {ABCD} \right)\\
  A'C' \subset \left( {A'B'C'D'} \right)
  \end{array} \right. \Rightarrow d\left( {BD;A'C'} \right) = d\left[ {\left( {ABCD} \right);\left( {A'B'C'D'} \right)} \right] = AA' = a\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>