YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vector nào dưới đây là 1 vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox:

  • A. \(\overrightarrow u  = (1;0).\)
  • B. \(\overrightarrow u  = (1;-1).\)
  • C. \(\overrightarrow u  = (1;1).\)
  • D. \(\overrightarrow u  = (0;1).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vector \(\overrightarrow i  = (1;0)\) là một vector chỉ phương trục Ox

  Các đường thẳng song song với trục Ox có 1 vector chỉ phương là \(\overrightarrow u  = \overrightarrow i  = \left( {1;0} \right).\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA