AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như hình vẽ:

  Số nghiệm của phương trình \(f(x)=-1\) là?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số nghiệm của phương trình \(f(x)=-1\) chính là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y=f(x)\) và đường thẳng y = -1 . Nhìn BBT trên ta thấy đường thẳng y = -1 cắt đồ thị hàm số \(y=f(x)\) tại 2 điểm.

  Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>