AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ:

                                               

  Hàm số \(y = f({x^2} - 2x + 1) + 2018\) giảm trên khoảng


   

  • A. \(\left( { - \infty ;1} \right).\)
  • B. \(\left( {2; + \infty } \right).\)
  • C. (0;1)
  • D. (1;2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét: \(y' = 2\left( {x - 1} \right).f'\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) < 0\) (*)

  TH1: \(x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1\)

  Khi đó (*) trở thành

  \(f'\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) < 0 \Leftrightarrow  - 1 < {x^2} - 2x + 1 < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2\) suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2).

  Nên chọn đáp án A. (không cần xét TH tiếp theo).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>