YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

  • A. CO2, Na2O.
  • B. CO2, SO2.
  • C. SO2, K2O
  • D. SO2, BaO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + H2O

  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 (kết tủa trắng) + H2O

  Nên làm đục nước vôi trong.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF