YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xác định chất dư sau phản ứng khi dẫn từ từ 1,568 lít CO2 (đktc) vào dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH?

  • A. NaOH dư 1g
  • B. CO2 dư 0,8g
  • C. NaOH dư 0,8g
  • D. CO2 dư 1g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: nCO2 = 0,07 mol; nNaOH = 0,16 mol

  nNaOH > 2nCO2 nên muối sau phản ứng là Na2CO3; CO2 phản ứng hết, NaOH dư.

  Phương trình hóa học của phản ứng :

  2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

  Theo pt nNaOH pư = 2.nCO2 = 2. 0,07 = 0,14 mol ⇒ nNaOH dư = 0,16 - 0,14 = 0,02 mol

  Khối lượng chất dư sau phản ứng:

  mNaOH = 0,02 . 40 = 0,8g.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON