YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm các dung dịch  có pH > 7 là:

  • A. HCl, NaOH
  • B. H2SO4, HNO3
  • C. NaOH, Ca(OH)2
  • D. BaCl2, NaNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH, Ca(OH)2 là các dung dịch bazơ nên tạo môi trường có pH > 7

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON