YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

  • A. Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3  
  • B. Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2
  • C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 
  • D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ca(OH)2, NaOH đều là những bazơ mạnh nên không bị phân hủy bởi nhiệt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON