YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

  • A. Muối natricacbonat và nước.
  • B. Muối natri hidrocacbonat
  • C. Muối natricacbonat.
  • D. Muối natrihiđrocacbonat và  natricacbonat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol của CO2 là: 

  \({{n_{C{O_2}}} = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{22,4}}{{22,4}} = 1(mol)}\)

  Số mol NaOH là: 

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{20.200}}{{100}} = 40g\)

  \({{n_{NaOH}} = \frac{m}{M} = \frac{{40}}{{40}} = 1(mol)}\)

  Lập tỉ lệ:

   \({\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow NaHC{O_3}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON