YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

  • A. 18%
  • B. 16%
  • C. 15%
  • D. 17%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nồng độ dung dịch NaOH là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \frac{{30}}{{170 + 30}}.100 = 15(\% )\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON