YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

  • A. Na2CO3
  • B. KCl
  • C. NaOH 
  • D. NaNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 (kết tủa trắng) + NaOH 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON