ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Anh Nam mới ra trường và đi làm với mức lương khởi điêm là 6 triệu đồng/ltháng. Anh muốn dành một khoản tiền tiết kiệm bằng cách trích ra 20% lương hàng tháng gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,5%/ tháng. Hỏi sau một năm, số tiền tiết kiệm của anh Nam gần nhất với số nào sau đây?

  • A. 15 320 000 đồng
  • B. 14 900 000 đồng
  • C. 14 880 000 đồng
  • D. 15 876 000 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số tiền anh Nam gửi mỗi tháng là: 6.20% = 1,2 (triệu đồng)

  Sau 1 năm, số tiền tiết kiệm của anh Nam là:

  \({A_{12}} = \frac{{1,2\left( {1 + 0,5\% } \right)\left[ {{{\left( {1 + 0,5\% } \right)}^{12}} - 1} \right]}}{{0,5\% }} \approx 14,88\) (triệu đồng)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON