ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  After their long-standing conflict had been resolved, the two families decided to (bury the hatchet.)

  • A. become enemies
  • B. become friends
  • C. give up weapons
  • D. reach an agreement

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  (to) bury the hatchet: làm lành, giảng hòa >< A. become enemies: trở thành kẻ thù.

  Các đáp án còn lại:

  B. become friends: trở thành bạn bè.

  C. give up weapons: từ bỏ khí.

  D. reach an agreement: đạt được thỏa thuận, nhất trí.

  Dịch: Sau khi cuộc xung đột kéo dài của họ được giải quyết, hai gia đình đã quyết định làm lành với nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF