ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  _________ individuals are those who share the same hobbies, interests, or points of view.

  • A. Light-hearted
  • B. Like-minded
  • C. Even-handed 
  • D. Open-minded

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Câu hỏi từ vựng:

  A. Light-hearted: nhẹ lòng

  B. Like-minded: cùng ý nghĩ, giống tính nhau

  C. Even-handed: công bằng,

  D. Open-minded: phóng khoáng

  Dịch nghĩa: Những người cùng tưởng những người chung sở thích, mối quan tâm hoặc quan điểm giống nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON