YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The word “immense” in paragraph 3 is closest in meaning to  _________.

  • A. great
  • B. limited
  • C. personal
  • D. controlled

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A. Câu hỏi từ vựng.

  Từ immense” đoạn 3 đồng nghĩa với .

  A. great: tuyệt vời, to lớn.

  B. limited: bị giới hạn.

  C. personal: nhân, riêng tư.

  D. controlled: bị kiểm soát

  Tobe immense: rộng lớn, bao la = A. great: tuyệt vời, to lớn.

  Tạm dịch: Such books give us knowledge, and we also find immense pleasure in knowing details of lands we have not seen and of great men we have only heard of”- (Những cuốn sách như vậy đem lại cho chúng ta kiến thức, đồng thời chúng ta cũng tìm được niềm vui to lớn trong việc biết đến các đặc điểm của những vùng đất chúng ta chưa từng thấy về những người con người đại ta chỉ mới nghe qua).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON