YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  According to paragraph 4, what makes it possible for students in Germany to attend different universities during their undergraduate studies?

  • A. The university staff have become far more mobile and occupied.
  • B. The university’s training programs offer greater flexibility and freedom of choice.
  • C. University tuition fees are kept at an affordable level for all students.
  • D. Entry requirements to universities in Germany are made less demanding.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Theo đoạn 4, điều làm cho sinh viên Đức thể theo học các trường đại học khác nhau trong thời gian học đại học?

  A. Nhân viên đại học đã trở nên dễ thay đổi hơn chiếm nhiều thời gian hơn.

  B. Các chương trình đào tạo của trường đại học mang lại tính linh hoạt tự do lựa chọn cao hơn.

  C. Học phí học đại học được giữ mức hợp cho tất cả học sinh.

  D. Yêu cầu nhập học đối với các trường đại học Đức không đòi hỏi nhiều.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON