YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The word “uniformity” in paragraph 3 is closest in meaning to _________

   

  • A. proximity
  • B. discrepancy 
  • C. similarity 
  • D. uniqueness

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Từ uniformity” đoạn 3 gần nghĩa nhất với ………

  A. proximity: trạng thái gần

  B. discrepancy: sự khác nhau

  C. similarity: sự tương tự

  D. uniqueness: sự đọc nhất, duy nhất

  uniformity: tính đồng nhất ~ similarly: sự tương tự

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON