ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
  (1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. (2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
  (3) Lai các dòng thuần chủng với nhau. (4) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
  Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:

  • A. 4\(\to \)1\(\to \)2\(\to \)3
  • B. 2\(\to \)3\(\to \)1\(\to \)4
  • C. 1\(\to \)2\(\to \)3\(\to \)4
  • D. 2\(\to \)3\(\to \)4\(\to \)1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:

  • Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
  • Lai các dòng thuần chủng với nhau.
  • Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
  • Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
    
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON