ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận nghịch giữa các dòng có mục đích:

  • A. Phát hiện các tổ hợp tính trạng được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai bố - mẹ có giá trị kinh tế nhất
  • B. Xác định vai trò của các gen di truyền liên kết với giới tính
  • C. Xác định vai trò của các gen không alen tương tác bổ trợ cho nhau
  • D. Đánh giá vai trò của các gen ngoài nhân lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai bố - mẹ có giá trị kinh tế nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đánh giá vai trò của các gen ngoài nhân lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai bố - mẹ có giá trị kinh tế nhất là một trong những vai trò của phép lai thuận nghịch.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF