ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với d hạt nhăn, các gen phân li độc lập. Cho phép lai: AaBbDd × AaBbDd Xét các phát biểu sau ở F1:
  (1) Số tổ hợp kiểu gen là 16.

  (2) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 1/16.

  (3) Số loại kiểu gen là 27.
  (4) Tỉ lệ kiểu hình cao, đỏ, nhăn là 9/64.

  (5) Tỉ lệ kiểu gen AABBDD trong tổng số kiểu gen quy định kiểu hình cao,đỏ, trơn là 1/27. (6) Tỉ lệ kiểu gen chứa 3 alen trội là 31,25%.
  Trong 6 phát biểu trên, số phát biểu đúng là: 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON