ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn, khi gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội (n) thành 2n rồi cho mọc thành cây thì sẽ tạo thành dòng 

  • A. đơn bội
  • B. tứ bội thuần chủng
  • C. tam bội thuần chủng
  • D. lưỡng bội thuần chủng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muốn tạo dòng lưỡng bội thuần chủng người ta gây lưỡng bội dòng tế bào đơn bội (n) thành 2n rồi cho mọc thành cây.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON