toán học lớp 5

toán học lớp 5

bởi tiên nguyễn ngày 03/02/2018

bạn hoa đi xe đạp từ nhà đến trường,quãng đường dài 3,768km.bánh xe có đường kính là 60cm.hỏi để đi quãng đường đó bánh xe phải quay bao nhiêu vòng

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  •         Đổi: 60cm = 0,0006km

            Số vòng bánh xe quay được là: 3,768 : 0,0006 = 6280 ( vòng )

            Vậy để đi quãng đường đó bánh xe phải quay 6280 vòng

    bởi Nguyễn Thị Mai Anh ngày 11/02/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan