tiên nguyễn's Profile

tiên nguyễn

tiên nguyễn

31/07/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • tiên nguyễn đã đặt câu hỏi: toán học lớp 5 Cách đây 4 tháng

    bạn hoa đi xe đạp từ nhà đến trường,quãng đường dài 3,768km.bánh xe có đường kính là 60cm.hỏi để đi quãng đường đó bánh xe phải quay bao nhiêu vòng