hình nón 12

hình nón 12

bởi Ha Ye ngày 06/12/2017

Cho hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn tâm O. Mặt phẳng (a) đi qua đỉnh, cắt đáy theo một dây cung AB, sao cho AOB= 60 độ và mặt phẳng (a) hợp với mặt phẳng chứa đáy một góc 30 độ.

a. tính góc ASB

b. cho diện tích của tam giác SAB=b. tính diện tích xung quanh của hình nón

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

 • Mình sẽ tính tất cả các giá trị theo r.

  a) Ta có: \(\widehat {AOB} = {60^0}\) nên AOB là tam giác đều.

  Do đó AB=r; \(OI = \frac{{r\sqrt 3 }}{2}\)

  \((a) \equiv (SAB)\) Suy ra góc giữa (a) với đáy là góc \(\widehat {SIO} = {30^0}.\)

  Suy ra: \(SI = \frac{{OI}}{{\cos {{30}^0}}} = r\)

  \(\tan \widehat {ISA} = \frac{{IA}}{{SI}} = \frac{{\frac{r}{2}}}{r} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat {ISA} = {26^0}34' \Rightarrow \widehat {ASB} = {53^0}8'.\)

  b) Diện tích tam giác SAB là b.

  Ta có: \({S_{SAB}} = \frac{1}{2}AB.SI = \frac{1}{2}{r^2} = {b^2} \Rightarrow r = b\sqrt 2 \)

  \(SA = \sqrt {S{I^2} + A{I^2}}  = \sqrt {{r^2} + \frac{1}{4}{r^2}}  = \frac{{r\sqrt 5 }}{2} = \frac{{b\sqrt {10} }}{2}.\)

  \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .OA.SA = {b^2}\sqrt 5 \)

  bởi Đan Nguyên ngày 07/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • giúp t với

  bởi Thanh Mai ngày 10/12/2017 |   0 Trả lời

  cho hàm số y= 2x-1 / x+1 và đường thẳng y= 2x+3 cắt tại hai điểm a,b tìm khoảng cách giữa a và b

 • Hình nón 12

  bởi Ha Ye ngày 08/12/2017 |   3 Trả lời

  Cho hình chóp đều SABCD có chiều cao SO=h, góc SAB=a,(45*

 • cho e hoi V

  bởi Tuấn Vũ ngày 08/12/2017 |   1 Trả lời

  cho hinh lang tru tam giac ABC.A'B'C', ABC la tam giac vuong can tai A, canh AC= 2√2. Biet AC' tao mp (ABC) 1 goc 60* va AC'=4. Tinh V khoi da dien ABCB'C'

 • 1 .Tính tỉ số thể tích của hình lập phương và thể tích của hình lăng trụ ngoại tiếp hinh lập phương đó?

 • Trong không gian , cho hình chữ nhật ABCD có AB=1 và AD=2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó: A.4pi    B.2pi      

  C. 6pi.    D.10pi

 • thể tích khối chóp

  bởi Ka Ty ngày 07/12/2017 |   0 Trả lời

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a,góc BAC = 60° , SO vuông (ABCD) và SO=3a/4 . Khi đó thể tích của khối chóp là: