YOMEDIA
NONE

Bài tập C3 trang 37 SGK Vật lý 8

Giải bài C3 tr 37 sách GK Lý lớp 8

Hãy  chứng minh rằng thì nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ về độ lớn của lực đẩy Ác si mét. nêu trên là đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

  • Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước từ trong bình tràn ra(h10.3b SGK), thể tích của phần nước này có thể bằng phần thể tích của vật.

  • Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dưới lên trên, số chỉ của lực kế lúc này này: P2 =P1  - FA < P1 , trong đó P1 là trọng lượng của vật; FA là lực đẩy Ác si mét.

  • Khi đổ nước từ cốc B và cốc A, lực kế chỉ giá trị P1, điều này chứng tỏ lực đẩy Ác si mét cân bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

  • Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy Ác si mét là đúng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 37 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON