YOMEDIA
NONE

Bài tập C1 trang 36 SGK Vật lý 8

Giải bài C1 tr 36 sách GK Lý lớp 8

Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P(h.10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1(h.10.2b) P1 <   P chứng tỏ điều gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

P1 < P chứng tỏ đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1 trang 36 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON