YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C2 trang 36 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 36 sách GK Lý lớp 8

Hãy chọn từ thích hợp trong cho chỗ trống trong kết luận sau:

Kết luận: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ….

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C2

…dưới lên trên theo phương thẳng đứng

  • Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 36 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF