YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.8 trang 6 SBT Vật lý 8

Bài tập 2.8 trang 6 SBT Vật lý 8

Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000 km/h. Lấy π ≈ 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là:

A. 145000000 km.

B. 150000000 km.

C. 150649682 km.

D. 149300000 km.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C

Chiều dài 1 vòng mà trái đất quay trong 1 năm:

s = v.t = 365 x 24 x 108 000 = 946 080 000 km

Bán kính quỹ đạo của trái đất:

\(R = \frac{S}{{2\pi }} \simeq 150649682km\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 6 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF