ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.12 trang 7 SBT Vật lý 8

Bài tập 2.12 trang 7 SBT Vật lý 8

Một ôtô chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h và một tàu hỏa đang chuyển động theo phương chuyển động của ôtô với vận tốc 36 km/h. Xác định vận tốc của ôtô so với tàu hỏa trong hai trường hợp sau:

a) Ôtô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa.

b) Ôtô chuyển cùng chiều với tàu hỏa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vận tốc của ôtô so với tàu hỏa:

a) Ôtô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa:

54 + 36 = 90km/h

b) Ôtô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa:

54 - 36 = 18km/ h 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.12 trang 7 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1