YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.6 trang 6 SBT Vật lý 8

Bài tập 2.6 trang 6 SBT Vật lý 8

Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đvtv). Biết 1 đvtv = 150000000km, vận tốc ánh sáng bằng 300000km/s. Tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thời gian ánh sáng truyền từ mặt trời đến sao kim:

s = 0,72.150 000 000            

v = 300 000 km/s

do đó: 

\(t = \frac{S}{v} = \frac{{0,72.150000000}}{{300000}} = 360{\rm{s}} = 6ph\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.6 trang 6 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF