ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 24.6 trang 57 SBT Vật lý 7

Bài tập 24.6 trang 57 SBT Vật lý 7

Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

    A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn.

    B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.

    C. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA.

    D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

Trên ampe kế không có sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.6 trang 57 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1