AMBIENT

Hỏi đáp về Cường độ dòng điện - Vật lý 7

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 7 Bài 24 Cường độ dòng điện các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt nhé!

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (29 câu):

 • Huyền Trang

  cường độ dòng điện là j ?   làm sao để đo cường độ dòng điện

  Theo dõi (0) 16 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • haya te

  Vật dẫn điện nóng lên là do đâu

  Theo dõi (0) 25 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

  a) 0,35A = ....mA

  b) 25mA = .... A 

  c) 1,28A = .....mA

  d) 32mA = .... A   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây mắc đúng?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?

     A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A.

     B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.

     C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.

     D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,50A.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó cường độ vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn nào dưới đây là thích hợp nhất để đo cường độ dòng điện này?

     A. 0,3A

     B. 1,0A

     C. 250mA

     D. 0,5A

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng ampe kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc dụng cụ đo xen vào một vị trí của mạch điện, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đóng công tắc, đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp , nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc dụng cụ đo xen vào một vị trí của mạch điện, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

     7. Ngắt công tắc, ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A.1 → 2 → 3 → 4 → 7     B.2 → 6 → 1 → 4 → 7

     C.5 → 6 → 1 → 4 → 7     D.3 → 1 → 2 → 4 → 7

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

     A. niutơn (N)     B.ampe(A)

     C.đêxiben(dB)     D.héc(Hz)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

      A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn.

      B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.

      C. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA.

      D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

     A. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu.

     B. Để đo lượng electron chạy qua đoạn mạch.

     C. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch.

     D. Để do cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Hãy ghi dấu (+) và dấu (-) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ mạch điện trên đây để có các ampe kế mắc đúng.

     b. Hãy cho biết với các mạch điện có sơ đồ như trên thì khi đóng công tắc, dòng điện sẽ đi vào chốt nào và đi khỏi chốt nào của mỗi ampe kế được mắc đúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

      a. Giới hạn của ampe kế.

      b. Độ chia nhỏ nhất .

      c. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1).

      d. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

      a. 0,35A = ... mA     b. 425mA = ... A

      c. 1,28A = ... mA     d. 32mA = ... A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

     A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

     B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần.

     C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm dần.

     D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

     A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

     B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần.

     C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm dần.

     D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế có số chỉ U = 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số U1 = 2,8V

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9. Trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bao nhiêu?

     b. Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2.

     B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 và Đ3.

     C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 và Đ3.

     D. Cường độ dòng điện chạy qua ba đèn bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. I1 > I2 > I3     B. I1 < I2 < I3

     C. I1 = I2 = I3     D. I1 = I2 ≠ I3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đ1 được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

     B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau.

     C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và đo đó có nhiều electron chạy tới hơn.

     D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, ampe kế A1 có số chỉ là 0,35A. Hãy cho biết:

     a. Số chỉ của ampe kế A2

     b. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

   Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

  1. Đơn vị đo cường độ dòng điện là

  2. Đơn vị đo trọng lượng là

  3. Đơn vị đo tần số của âm là

  4. Đơn vị đo hiệu điện thế là

  5. Đơn vị đo độ to của âm là

  a. Vôn (V).

  b. đêxiben (dB).

  c. kilogam (kg).

  d. niutơn (N).

  e. Ampe (A).

  g. héc (Hz).

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>