YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.12 trang 55 SBT Vật lý 7

Bài tập 23.12 trang 55 SBT Vật lý 7

Hãy ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

1. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do

2. Có thể mạ một lớp kim loại cho bề mặt của các đồ vật là do

3. Cơ bị co khi có dòng điện đi qua là do

4. Bóng đèn dây tóc phát sáng là do

5. Chuông điện kêu liên tiếp là do

a) tác dụng từ của dòng điện.

b) tác dụng nhiệt của dòng điện.

c) tác dụng hoá học của dòng điện.

d) tác dụng phát sáng của dòng điện.

e) tác dụng sinh lí của dòng điện.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

1.d     2.c     3.e     4.b     5.a

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.12 trang 55 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON