YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 Bài 30 trang 87 SGK Vật lý 7

Giải bài 2 Bài 30 tr 87 sách GK Lý lớp 7

Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d cả hai vật A, B đều bị nhiệm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay - ) cho vật chưa ghi dấu.

Hình 30.1 bài 2 trang 87 SGK Vật lí 7

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

  • Hai điện tích trái dấu thì hút nhau.

Hình bài 2 trang 87 SGK Vật lí lớp 7

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 Bài 30 trang 87 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON