YOMEDIA
NONE

Vật lý 7 Bài 27: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp


 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp?
 • Muốn đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp thì phải làm như thế nào?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời các em học sinh cùng nhau tìm hiểu nội dung của Bài 27: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Tiến trình thí nghiệm

2.1.1. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

 • Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe , ký hiệu là A

 • Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện .

2.1.2. Đo hiệu điện thế bằng vôn kế

 • Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn. Ký hiệu là V

 • Mắc hai chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của đoạn mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện .

2.2. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn:

 • Nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếp

Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

2.3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp

 • Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch điện:

 \(I_1=I_2=I_3\)

2.4. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

 • Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2:

 • Nhận xét:

  • Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: 

 U13=U12+U23

Bài tập minh họa

Bài 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn \(D_1\) và \(D_2\) mắc nối tiếp?

A. Hai đèn chỉ có một điểm nối chung

B. Hai đèn có cường độ dòng điện bằng nhau.

C. Hai đèn có hiệu điện thế bằng nhau.

D. Dòng điện đi ra ở đèn thứ nhất, đi vào đèn thứ hai.

Hướng dẫn giải

 • Chọn đáp án C. 

Trong một mạch điện gồm hai đèn \(D_1\) và \(D_2\) mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Bài 2:

Cho mạch điện gồm 2 đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V , biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A.Tính

a. Cường độ dòng điện qua đèn 2.

b. Nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 5,6V thì hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Vì mạch điện mắc nối tiếp nên:

\(I=I_1=I_2\)

\(U=U_1+U_2\)

a) Cường độ dòng điện qua đèn 2 là: \(I_2=0,35A\)

b) Hiệu điện thế qua đèn 1 là:

     \(U_1=U-U_2\)

⇒  \(U_1=12-5,6=6,4V\)

4. Luyện tập Bài 27 Vật lý 7

Qua bài Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

 • Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

 • Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp và song song.

 • Mắc được hai bóng đèn nối tiếp, song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 7 Bài 27 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Giải bài tập C1, C2, C3 Bài 27 trang 76 SGK Vật lý 7

Giải bài tập C4 Bài 27 trang 78 SGK Vật lý 7

Bài tập 27.1 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.2 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.3 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.4 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.5 trang 69 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.6 trang 69 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.7 trang 69 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.8 trang 69 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.9 trang 70 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.10 trang 70 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.11 trang 70 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.12 trang 71 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.13 trang 71 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.14 trang 71 SBT Vật lý 7

4.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 27 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Bài 27 Chương 3 Vật lý 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF