YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.4 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.4 trang 68 SBT Vật lý 7

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V , U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

   b. Biết U13 = 11,2V , U12 = 5,8V .Hãy tính U23.

   c. Biết U23 = 11,5V , U13 = 23,2V. Hãy tính U12

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Vì đây là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

U13 = U12 + U23 = 2,4 + 2,5 = 4,9V

b. Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 

⇔ U23 = U13 - U12 = 11,2 - 5,8 = 5,4V

c. Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 

⇔ U12 = U13 - U23 = 23,2 - 11,5 = 11,7V

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.4 trang 68 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF