YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.9 trang 70 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.9 trang 70 SBT Vật lý 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2.

   B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 và Đ3.

   C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 và Đ3.

   D. Cường độ dòng điện chạy qua ba đèn bằng nhau. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Vì các đèn ở trong hình được mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện chạy qua ba đèn bằng nhau.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.9 trang 70 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON