YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây?

  • A. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
  • B. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
  • C. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn
  • D. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn U = U1 + U2 ⇒ Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 316448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON