YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

  • A. độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi
  • B. độ sáng của bóng đèn B tăng lên vì cường độ dòng điện tập trung vào một bóng
  • C. độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ còn một bóng
  • D. bóng đèn B cũng bị đứt dây tóc theo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi ⇒ Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 316446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON