YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.10 trang 70 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.10 trang 70 SBT Vật lý 7

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9. Trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bao nhiêu?

   b. Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Vì đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng:

I1 = I2 = I = 0,35A

b. Do đoạn mạch mắc nối tiếp nên hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của 2 đèn Đ1 và Đ2

      U13 = U12 + U23 = 3,2 + 2,8 = 6V

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.10 trang 70 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF