YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.3 trang 68 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.3 trang 68 SBT Vật lý 7

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, ampe kế A1 có số chỉ là 0,35A. Hãy cho biết:

   a. Số chỉ của ampe kế A2

   b. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Vì đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1 bằng cường độ dòng điện qua Đ2.

Do đó số chỉ của ampe kế A2 bằng số chỉ của ampe kế A1 là 0,35A.

b. Vì số chỉ của ampe kế là giá trị cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 là 0,35A.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 68 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON