YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.8 trang 69 SBT Vật lý 7

Bài tập 27.8 trang 69 SBT Vật lý 7

Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   A. I1 > I2 > I3     B. I1 < I2 < I3

   C. I1 = I2 = I3     D. I1 = I2 ≠ I

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Vì trong hình các ampe kế và bóng đèn được mắc nối tiếp với nhau nên cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm I1 = I2 = I3.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.8 trang 69 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON